Issued / Prototypes

Guardians of Xobos

Fight for control of the Source at distant planet – Xobos!

[Czytaj więcej]

Dragons over Kingdom

Fight agains dragons, take action versous clans and protect The Kingdom!

[Czytaj więcej]

Dark Being

Emergency! You have 12 hours to reach minimum safe distance! Humans must return to Earth. Only humans!

Awaria! Czas do ewakuacji bazy: 12 godzin. Ludzie muszą wrócić na Ziemię. Tylko ludzie!

[Czytaj więcej]